CIEPŁOWNIA/PORTIERNIA

Wymiennikownia – obiekt kubaturowy powiązany funkcjonalnie z infrastrukturą techniczną, tj. siecią ciepłowniczą. Obiekt miał również funkcję portierni.