MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Budynek służący jako magazyn lub wypożyczalnia, a także miejsce wykonywania wszelkich prac nmaprawczych i konserwacyjnych zapewniających właściwe utrzymanie i działanie narzędzi.