O NAS

Poznaliśmy się ok. 2009 r. dzięki naszej wspólnej pasji i zainteresowaniu do tajemniczej Fabryki, która kiedyś znajdowała się na peryferiach Lublina. Każdy z nas śledzi20140824_163330ł jej losy, jeździł tam na wycieczki i przeżywał wielką rozbiórkę tego miejsca. Jednak nigdy się nie spotkaliśmy przy ul. Metalurgicznej. Poznaliśmy się dzięki jednemu z lubelskich forów dyskusyjnych, gdzie poruszany był temat rozbieranej właśnie w tamtym czasie Odlewni.
Zaczęliśmy rozmawiać, wymieniać opinie i doświadczenia, spotykać się oraz jeździć na wspólne wycieczki na teren po niegdysiejszym Zakładzie. Stworzenie tej strony było dla nas czymś oczywistym i wiadomym od samego początku – swego rodzaju nasz hołd dla Zakładu.
Do realizacji pomysłu doszło dopiero w 2011 roku kiedy to powstał pierwszy zarys strony i zaczęliśmy kompletować materiały. Ciekawostką jest to, że szkic i robocze nazwy poszczególnych działów powstały spontanicznie na kartce papieru, gdy siedzieliśmy w samochodzie na parkingu przy głównej drodze prowadzącej do Hali Głównej. Strona ostatecznie ruszyła w maju 2013 roku. Od tego czasu jest systematycznie wzbogacana o coraz to nowe materiały, które udaje nam się zdobywać.
Dziękujemy serdecznie wszystkim tym, którzy pomagali nam w trakcie budowy strony (jak i w samym jej budowaniu) oraz nas wspierali.

 Paweł Mikulski i Mariusz Kosiński
Metalurgiczna7.pl

Media o nas:

1. „Zostanie chociaż Odlewnia z kartonu”  – Gazeta Wyborcza 8-9 sierpnia 2009 roku.

artykuł

2. „Metalurgiczna 7. Jak wyglądał gigant przemysłu?„- 04.06.2013 r. Gazeta.pl

3. „Pomnik Odlewni w sieci” – 25.08.2014 r. Kurier Lubelski.img097