PORTIERNIA GŁÓWNA

Budynek portierni tudzież wartowni położony w bezpośrednim sąsiedztwie Biurowca po jego południowej stronie. Składała się z 2 segmentów: wiaty z bramą wjazdową oraz stróżówki, a także budynku administracyjnego.
Zasadniczą funkcją obiektu była kontrola przepływu towarów, pracowników oraz ludzi spoza Zakładu na teren i z terenu Odlewni. Sama wiata zachowała swój dotychczasowy wygląd, zniknęła natomiast stróżówka, po której został betonowy postument. Sam budynek administracyjny uległ przekształceniu, zostały wymienione okna, drzwi, część otworów została zabudowana. Budynkowi nadano także inny kolor.