STACJA TRAFO

Obiekt infrastruktury technicznej, gdzie dochodzi do rozdzielenia energii elektrycznej różnych rodzajów napięć, usytuowany nieopodal zakładowej stołówki tuż przy ul. A. Grygowej. Od dłuższego czasu był wyłączony z użytkowania i sukcesywnie niszczał, a kilka lat temu został całkowicie rozebrany.