WYMIENNIKOWNIA

Wymiennikownia – obiekt kubaturowy powiązany funkcjonalnie z infrastrukturą techniczną, tj. siecią ciepłowniczą.