BUDYNEK REGENERACJI PIACHU

Obiekt w którym odbywał się proces eliminowania zdegradowanych w czasie kontaktu z ciekłym metalem ziaren piasku, wykorzystywanego podczas tworzenia form odlewniczych.