SILOSY PIACHU

Silosy na piasek formierski – obiekty budowlane o wysokości około 35,0 m, których przeznaczeniem było magazynowanie piasku formierskiego.