NOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA

Budynek niedokończonej przychodni – budynek przeznaczony na usługi opieki zdrowotnej, wzniesiony w połowie lat 80-tych jako jeden z ostatnich etapów realizacji Zakładu, nigdy nie ukończony. Budynek składający się z kilku segmentów (jeden nigdy nie zrealizowany) o róznej liczbie kondygnacji, od I do III, od momentu ustania budowy, w niezacznie zmienionym stanie spowodowanym dewastacją i grabieżą elementów wyposażenia i wykończenia, istnieje do dnia dzisiejszego. Tymczasowa i jedyna przychodnia fynkcjonowała w jednym z baraków biurowych na terenie dzisiejszego osiedla przy ul.A. Grygowej – patrz dział „BARAKI”. Segment budynku położony najgłębiej na terenie Zakładu otrzymał w czasie budowy część elewacji i elementów wykończeniowych, stąd można przypuszczać, że analogicznie wyglądać miała pozostała część obiektu. Jako ciekawostkę dodać należy, iż zostanie podjęta próba odtworzenia domniemanego wyglądu przychodni na podstawie elementów już zrealizowanych, na podstawie rysunków  widniejących na zdjęciu z Kuriera Lubelskiego, innych podobnych obiektów z tego okresu oraz własnej inwencji twórczej.