PLAN SYTUACYJNY

Ze względu na brak uwiecznienia wielu budynków na fotografiach z okresu świetności, postanowiliśmy stworzyć ich modele 3D. Modele były tworzone na podstawie zdjęć z rozbiórki Zakładu, wspomnień i obserwacji podczas wycieczek na ul. Metalurgiczną.
W tym dziale zostaną zaprezentowane wszystkie zrekonstruowane obiekty. Stopniowo będziemy uzupełniać o kolejne odtworzone budynki. Obok modeli, są prezentowane realne zdjęcia ukazujące dany budynek, lub miejsce w którym kiedyś stał.

Poniższy plan przedstawia wszystkie budynki wchodzące w skład kompleksu przy ul. Metalurgicznej 7.

Kopia Kopia cały

Część z tych obiektów można już obejrzeć w tym dziale. Docelowo planujemy zrobić wirtualny spacer po terenie Zakładu. W chwili obecnej nie jest to jeszcze możliwe z różnych względów, jednak mamy cały czas to na uwadze i nieustannie są prowadzone prace nad sfinalizowaniem tego projektu.

Autorem wszystkich wizualizacji i modeli jest Mariusz Kosiński.