STOŁÓWKA ZAKŁADOWA

Wielkopowierzchniowy, standardowy w ówczesnym czasie, pawilon typu „Berlin”. Obiekty te stawiane były przede wszystkim jako pawilony handlowe. Oprócz funkcji stołówki, budynek służył jako miejsce spotkań, narad i zebrań, a także w okresie zimowym oraz bożonarodzeniowym jako miejsce organizowania zabaw choinkowych dla dzieci pracowników Zakładu. Budynek został rozebrany tuż po zamknięciu Zakładu jako jeden z pierwszych. W samym Lublinie istnieje jeszcze kilka bliźniaczych kopii tego „modelu” budynku.