STACJA BENZYNOWA

Stacja benzynowa – miejsce zaopatrywania w paliwa płynne. Obiekt zlokalizowany w południowej części Zakładu nieopodal magazynu transportu.