BARAKI

Budynki, w których mieściły się wydziały i biura w początkowych fazach istnienia zakładu. Siedzibę swoją miały tu także biura projektowe oraz hotele robotnicze. W miarę postępującej rozbudowy zakładu część z nich przenoszona była do nowych lokalizacji. W póżniejszych latach istnienia zakładu z jednym z budynków znajdowała się zakładowa przychodnia zdrowia, sklep papierniczy oraz oraz sklep z odzieżą „ELMAR”. Po okresie fukncjonowania zakładu budynki zostały przeznaczone i zaadaptowane na substandardowe mieszkania socjalne.