SZKLARNIE

Obiekty stanowiące uzupełniające wyposażenie zakładu. Do dziś wraz z murowanym budynkiem zachowała się tylko jedna z trzech szklarni. Z naszych ustaleń wynika, że obiekt stanowił zaplecze gastronomiczne dla funkcjonującej na terenie zakładu stołówki. Z innego źródła dowiedzieliśmy się, że w obiektach tych hodowano sadzonki przeznaczone pod inwestycję polegającą na kompleksowym zazielenieniu terenu zakładu. Z uwagi na rozmieszcenie i liczbę szklarni obie funkcje nie musiały się wzajemnie wykluczać.