STRAŻ POŻARNA

Zakład dysponował własną jednostką Straży Pożarnej na wypadek wystąpienia pożaru. Gromadzona woda w basenie pożarowym oraz licznie rozmieszczone hydranty pozwalały na szybki i sprawny dostęp do ujęć wody.