SŁUPY ENERGETYCZNE

Konstrukcja wsporcza wzniesiona w celu przeprowadzenie i podtrzymywania napowietrzenej linii energetycznej. Obiekty te zlokalizowane były w północnej części Zakładu wzdłuż Hali Głównej przy ul. Metalurgicznej.