NIEDOKOŃCZONA STOŁÓWKA

Budynek wzniesiony w połowie lat 80-tych jako jeden z ostatnich etapów realizacji Zakładu, nigdy nie ukończony. Budynek posiadał III-kondygnacje w tym jedną podziemną, służącą jako zaplecze dostawcze i gospodarcze. Budynek w niezmienionym stanie istnieje do dnia dzisiejszego.