ZBIORNIKI NA WODĘ

Metalowa konstrukcja o wysokości około 45,0 m. Przeznaczenie nieustalone. Bliskie sąsiedztwo obiektów zakładowej oczyszczalni ścieków pozwala przypuszczać, że w zbiornikach przechowywana była woda.