SCHODY

Obiekt budowlany znajdujący się w pobliżu Biurowca Obsługi Technicznej, zlokalizowany na skarpie przy ul. Metalurgicznej. Schody zostały zrealizowane jako ważny ciąg komunikacyjny w trakcie realizacji ul. Metalurgicznej pod koniec lat 80-tych i w niezmienionej formie przetrwały aż do roku 2011, do momentu przebudowy ul. Metalurgicznej. Wraz z uformowaniem nowej skarpy, obiekt ten został rozebrany.